கிளிநொச்சி மாவட்ட ஆலயங்களின்பட்டியல்
இல
ஆலயம்
அமைவிடம்
கிராம சே பி
பிரதேச செ பி
01 ஸ்ரீ கனகாம்பிகை அம்பாள் ஆலயம் அம்பாள்நகர் இரணைமடு அம்பாள்நகர் கரைச்சி
02 அருள்மிகு கந்தசுவாமிஆலயம் கண்டிவீதி கிளிநொச்சி கிளிநொச்சி நகர் கரைச்சி
03 ஸ்ரீரங்கநாதப்பெருமாள் ஆலயம் மாயவனூர் வட்டக்கச்சி மாயவனூர் கரைச்சி
04 அ.மி.பொறிக்கடவைஅம்பாள் ஆலயம் குஞ்சுப்பரந்தன் பரந்தன் உருத்திரபுரம் வடக்கு கரைச்சி
05 ஸ்ரீ முருகன் ஆலயம் ஸ்கந்தபுரம் ஸ்கந்தபுரம் கரைச்சி
06 உருத்திர புரீஸ்வர ஆலயம்  உருத்திரபுரம்  உருத்திரபுரம்  கரைச்சி
07 ஸ்ரீ நாகதம்பிரான் ஆலயம் கரைச்சி புளியம்பொக்கணை  புளியம்பொக்கணை  கரைச்சி
08 ஸ்ரீ நந்தவனப்பிள்ளையர்ஆலயம் 7ம்யூனிட் இராமநாதபுரம் இராமநாதபுரம் கரைச்சி
09 சித்திவிநாயகர் ஆலயம் குடிமத்தி வட்டக்கச்சி வட்டக்கச்சி கரைச்சி
10 கற்பகபிள்ளையார் ஆலயம் புதுமுறிப்பு புதுமுறிப்பு கரைச்சி
11 ஸ்ரீமுருகன் ஆலயம் குமரபுரம் பரந்தன் குமரபுரம் கரைச்சி
12 மாவடிமுருகன்ஆலயம் /வயலூர்முருகன் இராமநாதபுரம் இராமநாதபுரம் கரைச்சி
13 ஆனைவிழுந்தான்பிள்ளையார்ஆலயம் ஆனைவிழுந்தான் குளம் வன்னேரிக்குளம் கரைச்சி
13 ஸ்ரீ பாலவிநாயகர் ஆலயம் படித்தவாலிபர்திட்டம் கண்ணகிபுரம் ஸ்கந்தபுரம் ---- கரைச்சி
14 மாவடிஸ்ரீமாரிஅம்பாள் ஆலயம் இராமநாதபுரம் இராமநாதபுரம் கரைச்சி
15 மாணிக்க பிள்ளையார் ஆலயம் அழகரத்தினம் வீதி இரணைமடு சிவிக் சென்டர் கரைச்சி
16 கந்தசுவாமி ஆலயம் ஆறுமுகம் வீதி வட்டக்கச்சி வட்டக்கச்சி கரைச்சி
17 ஸ்ரீமுத்துமாரிஅம்மன் கோவில் செல்வநகர் கனகபுரம் செல்வாநகர் கரைச்சி
18 ஸ்ரீநாகபூஷணி அம்பாள் கோவில் கோணாவில் அக்கராயன் குளம் கரைச்சி
19 ஸ்ரீமனோன்மணிஅம்பாள் ஆலயம் அம்பாள்குளம் கிளி பாரதிபுரம் கரைச்சி
20 ஸ்ரீ முத்துமாரி ஆலயம் உதயநகர் மேற்கு கிளி உதயநகர் மேற்கு கரைச்சி
21 ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்மன் ஆலயம் கிருஷ்ணபுரம் கிளி கிருஷ்ணபுரம் கரைச்சி
22 ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயம் 2ம்பகுதி திருவையாறு கிளி திருவையாறு மேற்கு கரைச்சி
23 வரசித்தி விநாயகர் ஆலயம் மலையாளபுரம் கிளி பாரதிபுரம் கரைச்சி
24 மீனாட்ஷி அம்பாள் ஆலயம் பிரதான வீதி ஆனந்தபுரம் ஆனந்தபுரம் கரைச்சி
25 ஆலடி விநாயகர் ஆலயம் இராமநாதபுரம் இராமநாதபுரம் கரைச்சி
26* கொண்டடியன் விநாயகர் ஆலயம் குஞ்சுபரந்தன் பரந்தன் உருத்திரபுரம் கரைச்சி
27 ஸ்ரீகண்ணகிஅம்மன் ஆலயம் ஸ்கந்தபுரம் கிளி கண்ணகிபுரம் கரைச்சி
28 கிருஷ்ணர் ஆலயம் கனகபுரம் வீதி கிளிநொச்சி கிளிநொச்சி கரைச்சி
29 நாகதம்பிரான் ஆலயம் உதயநகர் கிளி >கிளிநொச்சி கரைச்சி
30 சர்வார்த்த சித்தி விநாயகர் கணேசபுரம் கிளி கணேசபுரம் கரைச்சி
31 ஊற்று விநாயகர் ஆலயம் 2ம்கட்டை முல்லை வீதி பரந்தன் ஊரியான் கரைச்சி
32 ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் ஆலயம் 4 ம் கட்டை முரசுமோட்டை ஊரியான் கரைச்சி
33 உதிரவேங்கை வைரவர் கோவில் யாழ் வீதி கிளி
--
கரைச்சி
34 விநாயகர் ஆலயம் பிள்ளையார்வீதி 7ம்யூனிட் இரா.புரம் இராமநாதபுரம் கரைச்சி
35 ஸ்ரீ நாகதம்பிரான் ஆலயம் டிப்போ வீதி கிளிநொச்சி உதயநகர் கரைச்சி
36 சிவசித்தி விநாயகர் ஆலயம் இரத்தினபுரம் கிளி
---
கரைச்சி
37 கற்பக விநாயகர் ஆலயம் பிரமந்தனாறு புளியம்பொக்கணை கரைச்சி
38 பன்னங்கண்டி விநாயகர் ஆலயம் 4ம்வாய்க்கால் பரந்தன்
---
கரைச்சி
39 கணபதீஸ்வரர் சிவன் ஆலயம் மாயவனூர் வட்டக்கச்சி மாயவனூர் கரைச்சி
40 ஸ்ரீ மாணிக்க பிள்ளையார் ஆலயம் உருத்திரபுரம் உருத்திரபுரம் வடக்கு கரைச்சி
41 நடனமுத்துமாரி ஆலயம் இத்தியடி ஸ்கந்தபுரம் ஸ்கந்தபுரம் கரைச்சி
42 ஐயனார் ஆலயம் ஐயனார்புரம் வன்னேரிக்குளம் வன்னேரிக்குளம் கரைச்சி
43 பாலையடிஅருள்செல்வவிநாயகர் உருத்திரபுரம் வடக்கு உருத்திரபுரம் வடக்கு கரைச்சி
44 ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்பாள் ஆலயம் சேத்துக்கண்டி முரசுமோட்டை  முரசுமோட்டை
---
45 ஸ்ரீ மீனாட்சிஅம்பாள்ஆலயம் ஜெயந்திநகர் கிளிநொச்சி ஜெயந்திநகர் கரைச்சி
46 ஸ்ரீ முருகன் ஆலயம் சக்திபுரம் (எள்ளுக்காடு) உருத்திரபுரம் வடக்கு கரைச்சி
 

Make a free website with Yola