கிளிநொச்சி மாவட்ட ஆலயங்களின்பட்டியல்(கண்டாவளை பிரதேச செயலர் பிரிவு )
இல ஆலயம் அமைவிடம் கிராம சே.பி பிரதேச செ பி
01 முருகன் ஆலயம் கண்டாவளை கண்டாவளை கண்டாவளை
02 கற்பகவிநாயகர் ஆலயம் கண்டாவளை கண்டாவளை கண்டாவளை
03 ஸ்ரீகண்ணகிஅம்பாள் ஆலயம் உமையாள்புரம் ஆனையிறவு உமையாள்புரம் கண்டாவளை
04 ஸ்ரீமுத்துவினாயகர்  ஆலயம் நெத்தலியாறு தர்மபுரம்  
---
கண்டாவளை
05 ஸ்ரீ மூத்தவிநாயகர் ஆலயம்  மயில்வாகனபுரம் தர்மபுரம்
---
கண்டாவளை
06 ஸ்ரீ முருகன் ஆலயம்  குமரபுரம் பரந்தன் குமரபுரம் கண்டாவளை
07 தேத்தாவடி பிள்ளையார் ஆலயம் மானடித்தகுளம் கண்டாவளை  கண்டாவளை  கண்டாவளை
08 ஸ்ரீ பாலமுருகன் ஆலயம்  169,  தர்மபுரம்
---
கண்டாவளை
 

Make a free website with Yola