ஓம் சக்தி

இரணைமடு திருவருள்மிகு கனகாம்பிகை அம்பாள் பெருங்கோயில் இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

"அம்பிகை  அருள் அகிலமெல்லாம்  ஆளும்" 

ஆலய இராஜகோபுரம் அமைக்கும் பெருந்திருப்பணி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது

 

      


அபிராமி அந்தாதி பாடல்கள் ஒலிவடிவில்

Powered by srikanakampikai.com

How To Create a Website

இரணைமடு
திருவருள்மிகு
கனகாம்பிகை
அம்பாள்
பெருங்கோயில்


ஆலய இராஜகோபுர திருப்பணியில் பங்கு கொள்ள விரும்புகின்ற அம்பிகை அடியவர்கள் இராஜகோபுர திருப்பணிச்சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளவும்
-----------

"கோபுரதரிசனம் கோடி புண்ணியம் "


அன்னை அருள் அகிலம் ஆளும்


 


 

தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வு அறியா
மனம் தரும் தெய்வ வடிவும் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சம் - இல்லா
இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே 
கனம் தரும் பூங்குழலாள் அபிராமி கடைக்கண்களே


அருள் சொரியும் அன்னையின் அற்புத கோலங்கள்

 

 


 
 
 

Make a free website with Yola