கணக்கு இலக்கம் :-70212044
வங்கி :-இலங்கை வங்கி ,கிளிநொச்சி கிளை 
ஆலயத்திற்கு நன்கொடை செலுத்த விரும்புவோர் மேலுள்ள வங்கி கணக்கில் கனகாம்பிகை அம்பாள் ஆலயம் எனும் பெயருக்கு 
இலங்கை வங்கி கிளிநொச்சி கிளைக்கு வைப்பு செய்யலாம்
 

உங்கள் தொடர்பு விபரங்களை எமக்கு அனுப்பி வைக்க.

 

Make a free website with Yola